ขอเชิญเข้าร่วมบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 7 The 7" Academic Competition on Business Administration

ขอเชิญเข้าร่วมบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 7 The 7" Academic Competition on Business Administration
“A C B A 2 0 2 1” วันที่ 15-19 สิงหาคม 2564 การประกวดแข่งขันทางวิชาการ ระดับ มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อุดมศึกษา ลิงค์ตารางกิจกรรม  https://www.facebook.com/BBA.UBRU/posts/2312503418880120
**สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาคณะบริหารฯ ได้รับชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร พร้อมเกียรติบัตรออนไลน์
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จากภายนอกจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์**
 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post