ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2/2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2/2

ตรวจสอบรายชื่อ https://admission.ubru.ac.th/ หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1sbxAna-yfCldkzI-gVsJYr6y5Vl784HY?usp=sharing

ผู้ที่มีรายชื่อให้ดำเนินการตามประกาศดังต่อไปนี้

1️. ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน mytcas ให้ลงทะเบียนในระบบ https://www.mytcas.com/

2. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ https://www.mytcas.com/ เพื่อยืนยันเข้าศึกษา ในวันที่ 10 - 11 พ.ค. 2564

3. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์ใบรายงานตัวได้ตั้งแต่ วันที่ 14 - 16 พ.ค. 2564 ในระบบ https://admission.ubru.ac.th/

4. มารายงานตัวเป็นนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 15 -19 พ.ค. 2564

**การรายงานตัว ดำเนินการได้ 2 ช่องทาง 

1. รายงานตัว ชำระเงิน และส่งหลักฐานการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย

2. รายงานตัวในระบบออนไลน์ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร และส่งหลักฐานทางไปรษณีย์

**รายละเอียดและแนวปฏิบัติ การรายงานตัวจะประกาศ วันที่ 14 พ.ค. 2564**

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post