ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ และข้อมูลศิษย์เก่า

ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ของคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ผ่านทาง Google form ที่ https://shorturl.asia/rK4c3

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post