ประชาสัมพันธ์ สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ

ประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560  สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำตามสาขาวิชาที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา

ตอบแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/syXaSnHvurWuvhX3A


 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post