ประชาสัมพันธ์ สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ

ประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำตามสาขาวิชาที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา

ตอบแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/EBb6VDbg3W123HHa6

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post