ประชาสัมพันธ์ สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ

ประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำตามสาขาวิชาที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา

ตอบแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/z76nY42btRx5ff9w5

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post