ประชาสัมพันธ์ สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการบัญชี กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ

ประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560  สาขาวิชาการบัญชี

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำตามสาขาวิชาที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา

ตอบแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/9S2fU4gkET92tA498

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post