ประกาศผลสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพู

ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวน ๗ ทุนๆละ ๕,๐๐๐ บาท ลงวันที่ 21 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา
ของสมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพู


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post