ขอแจ้งงดการรับใบยืนยันการลงทะเบียน (ใบแจ้งหนี้) กยศ. และ กรอ. ภาคการสึกษาที่ 2/2561

กองพัฒนานักศึกษา ได้ประกาศกำหนดให้นักศึกษา กยศ. และ กรอ. ติดต่อรับใบยืนยันการลงทะเบียน(ใบแจ้งหนี้) ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ที่จะถึงนี้ ณ กองพัฒนานักศึกษา นั้น เพื่อเป็นการลดปริมาณกระดาษ และประหยัดเวลา กองพัฒนานักศึกษา จึงขอแจ้งงดการรับใบยืนยันการลงทะเบียน(ใบแจ้งหนี้)กยศ. และ กรอ. ภาคการสึกษาที่ 2/2561 และขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post