โครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัว ทุกวันอาทิตย์

โครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัว ทุกวันอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตใจ ให้พุทธศาสนิกชนได้ทำความดี สร้างความสามัคคี และสร้างความปรองดองสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ซึ่งมีกิจกรรม ตักบาตร และถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระสงฆ์ สามเณร จากส่วนราชการ และพุทศาสนิกชนชน ทุกวันอาทิตย์  ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post