ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดเรียงความ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”

ASEAN Association Thailand 9 11 2561
กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาเข้าร่วมการประกวดเรียงความหัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” จัดโดยสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งโดยกระทรวงการต่างประเทศเรียงความที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในจดหมายข่าวของสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย
 
และรางวัล ดังนี้
1. ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท โล่และเกียรติบัตร
1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร
1.4 รางวัลชมเชย (3 รางวัล) เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร
2. ประเภทระดับอุดมศึกษา
2.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท โล่ และเกียรติบัตร
2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท และเกียรติบัตร
2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท และเกียรติบัตร
2.4 รางวัลชมเชย (3 รางวัล) เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย ทางเว็บไซต์ www.asean-thailand.org หรือ www.mfa.go.th/asean/ และ facebook fanpage: ASEAN Association – Thailand โดยสามารถจัดส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ที่ 085-332-0396 ในวันและเวลาราชการ และทางอีเมล์ aseanthailand@hotmail.com
 
รายละเอียดโครงการ
ใบสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใบสมัครระดับอุดมศึกษา
 
********************************************************


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post