ขอเชิญร่วมประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์ ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์ ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมไทยได้พัฒนาไปในด้านต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการมีวัตถุอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น ทำให้ทุกคนต่างคนต่างใช้ชีวิตในรูปแบบของตนเอง ทำให้ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อสังคมลดน้อยลง ดังนั้นในฐานะเยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมต่อไป จะทำอย่างไรที่จะสามารถรวมพลังและกระตุ้นความร่วมมือของคนในสังคมให้สรรค์สร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมพลังเพื่อสังคม 
2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปลูกฝังจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันในสังคม
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการสื่อสารที่เป็นประโยชน์
4. เพื่อสร้างพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดที่สร้างสรรค์ อย่างถูกวิธี 
5. เพื่อเน้นย้ำความมุ่งมั่นของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนการพัฒนาจิตสำนึก เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ช่องทางการส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน
1. นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดเพศและอายุ
2. อัดคลิปวีดีโอการพูดใน หัวข้อ “สานพลังสู่ความยั่งยืน” ความยาวไม่เกิน 2 นาที 
3. กดเป็นเพื่อนกับเพจ”พจนศิลป์”โพสคลิปวิดีโอในเฟซบุคของตนเอง โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมติด @พจนศิลป์ และแฮชแท็ก #พจนศิลป์ #สานพลังสู่ความยั่งยืน 
4. ส่งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล หมายเลขติดต่อ และมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่ท่านกำลังศึกษา มาที่กล่องข้อความของ Facebook Fanpage พจนศิลป์
5. จำกัดสิทธิ์ให้ 1 คน สามารถร่วมส่งได้ 1 คลิปเท่านั้น
6. ส่งคลิปวีดีโอภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 – 30 กันยายน 2561
7. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage พจนศิลป์

การคัดเลือก
1. คัดเลือกคลิปวีดีโอเพื่อออกอากาศในรายการตกมันส์บันเทิง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.15-17.00 น. จำนวน 20 คลิป โดยคลิปที่ได้รับการออกอากาศจะได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท 
2. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เพื่อเข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย จำนวน 20 คน
3. รางวัลขวัญใจมหาชน คัดเลือกจากยอดแชร์คลิปจากเพื่อนๆ โดยมีข้อความให้กำลังใจ รวมถึงตั้งค่าเป็นสาธารณะ ทั้งนี้กรรมการจะนับคะแนนตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. โดยจะประกาศรายชื่อในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ทาง Facebook Fanpage พจนศิลป์ 
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย 20 คน จะได้เข้าร่วมการฝึกอบรม (Workshop) ทักษะการพูดจากวิทยากรชื่อดังในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อหน้าคณะกรรมการในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ชั้น 1 Central Court (โถงลิฟท์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-201-6470

กติกาการตัดสิน
1. เนื้อหาที่นำเสนอ (30 คะแนน)
- การจัดลำดับเนื้อหา 
- ความเที่ยงตรงต่อเวลา 
- คุณค่าของเนื้อหา 
2. การใช้ภาษา (30 คะแนน)
- ภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา 
- ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การออกเสียง และการเลือกใช้คำ 
- สำนวนโวหาร
3. มีความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
4. บุคลิกภาพการแสดงออก (20 คะแนน)

ประเภทรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลชมเชย
ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลขวัญใจมหาชน 
ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท 


**หมายเหตุ นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย จะได้รับค่าเดินทางเพื่อมาร่วมแข่งขัน

รายละอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C-1787375944625464/


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post