ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์และคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์และคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่วข้องจากเว็บไซต์  www.mju.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดโทร 053870342


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post