สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
 
1. โครงการพัฒนาศึกยภาพบุคลากรหลักสูตร หลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4
 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 6 
 
3. โครงการพัฒนาศึกยภาพบุคลากร หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีของกองทุน เมื่อ พรบ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3
 
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละหลักสูตรได้ที่ www.thailocalsu.com  และติดต่อสอบถามได้ที่คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/IDLine:0908867372 E-mail:training.su2016@gmail.com


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post