ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ได้จัดประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย หารือแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมนักศึกษา และปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำการศึกษาปี 2561  บัดนี้การจัดทำปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำการศึกษาปี 2561 ตามที่แนบ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post