ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับนักศึกษาจากประเทศจีนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

----------------

วันที่ 9 พ.ย.64 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยากรโดย รศ.ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน วิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 1อาคารเรียน 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

.

#BBA #UBRU

#Smart #Education #ExcellentBBA

#คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 


ภาพกิจกรรม


Share this post