ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม MICE University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม MICE University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

+++++++++++++++++

วันที่ 29 ต.ค. 64 ผศ.สุจิตตรา หงษ์ยนต์ (ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชี) และคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมการประชุมเตรียมจัดกิจกรรม MICE University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้อง 830 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ชั้น 3 อาคารเรียน 8

 


ภาพกิจกรรม


Share this post