สถานะผู้เข้าระบบ : ผู้ดูแลระบบ
 
กลับสู่หน้าหลัก
จัดการข้อมูลนักศึกษา
  นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ .csv
  เพิ่มข้อมูลนักศึกษา
จัดการข้อมูลอาจารย์
  เพิ่มข้อมูลอาจารย์
จัดการข้อความ ถาม-ตอบ
จัดการข้อมูลสาขา
จัดการหมู่เรียนในที่ปรึกษา
จัดการข้อมูลหมู่เรียน
จัดการข้อมูลระดับการศึกษา
จัดการข้อมูลประเภทการศึกษา
จัดการข้อมูลวุฒิการศึกษา
จัดการข้อมูลหลักสูตร
จัดการข้อมูลสถานะนักศึกษา
ออกจากระบบ

 

 

 

 

 

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา
หมู่เรียน :
 
รหัสนักศึกษา :
 
ชื่อ :
 
นามสกุล :
 

ข้อมูลนักศึกษา

รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
หมู่เรียน
สาขา
ผลการเรียน
แก้ไข
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
ศศ.บ.61.04.นิเทศศาสตร์  
 ไม่ระบุสาขา
เลือกรายการทั้งหมด

ทั้งหมด 5821 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 292 Next »